Friday, September 18, 2009

Newyddion Adam

Yn ol blog Vaughan Roderick, fydd Adam Price ddim yn sefyll am San Steffan yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf. Yn hytrach, bydd Adam yn mynd i'r America am flwyddyn ar ol iddo ennill ysgoloriaeth i astudio yno. Newyddion gwych i Adam yn bersonol ond colled fawr i Blaid Cymru yn y tymor byr. Ond eto, o edrych ar y tymor hir, dwi'n grediniol bydd hyn yn newyddion da. Mae gan Blaid Cymru fwyafrif sylweddol yn y sedd a gyda'r ymgeisydd iawn, bydd yn bosib ei chadw. Hefyd - fe roddith hyn gyfle i Adam gael amser allan o wleidyddiaeth cyn dychwelyd a mynd am y Cynulliad (a chymeryd mai dyna'r bwriad). Adam Price ffres a llawn egni a syniadau - watch out Cymru! Hynod o gyffrous... Sgwn i os oes yna unrhyw arwyddocad mai heddiw y mae'r stori wedi dod allan, sef deuddeg mlynedd i'r diwrnod ers i Gymru bleidleisio o blaid datganoli?!

No comments: