Sunday, August 9, 2009

Un arall drosodd...

Teimlo bach yn fflat heddiw ar ddiwedd eisteddfod arall. Doedd hi'n wythnos wych! Do cafwyd chydig o fwd, ond o ddydd mercher ymlaen, fe gafo ni haul. Gwyrth! Ond nid jest y tywydd oedd yn gyfrifol am ei gwneud hi'n wythnos wych, Roedd hi bendant yn un o'r eisteddfodau gorau dwi'n ei gofio gyda llwyth o ddigwyddiadau difyr a bwrlwm heintus. Mae'n gwneud gwahaniaeth pan mae'r eisteddfod yng nghanol tref hefyd yn hytrach na mewn cae ar y cyrion, ac yn sicr, mae Bala'n leoliad delfrydol. Roedd y croeso gan bobl Sir Feirionnydd yn anhygoel hefyd a pawb yn gwenu a mwynhau drwy'r wythnos. Edrych mlaen ar gyfer eisteddfod 2010 yn barod ond mi fyswn i'n erfyn ar y trefnwyr i drefnu wi-fi am ddim i bawb ar y maes. Fethish i gael cyfrifiadur ddigon hir er mwyn medru blogio ac roedd o'n rhwystredig ar y diawl! Ond dyna ni. O leia gesh i wythnos o ryddid oddi wrth y cyfrifiadur.

Roedd hi'n hyfryd dal fyny gyda pawb a gwneud ffrinidau newydd hefyd. Lle da di'r steddfod am sgyrsiau difyr! Roedd yna lwyth o bobl Maldwyn yno a gret oedd cael clywed ganddyn nhw a trafod syniadau. Synnu bod llais ar ol gen i deud gwir. Edrych mlaen rwan i fynd ati i ddarllen yr holl lyfrau brynnish i. Digon i'n nghadw i'n ddistaw am dipyn! Er mae bloggio'n mynd i fod llawer mwy cyson o hyn ymlaen. Gaddo!

No comments: