Thursday, August 20, 2009

Newyddion Adam

Felly mae'r sibrydion wedi bod yn wir. Yn anffodus. Mae Adam Price yn sefyll lawr fel Cyfarwyddwr Etholiadau Plaid Cymru. Mae'n ddrwg iawn gen i glywed hynny. Mae Adam wedi cyflawni gymaint yn y rol honno, ac wedi gwneud cyfraniad aruthrol i ddatblygiad y blaid dros y blynyddoedd diwethaf. Ei weledigaeth o sydd yn bennaf gyfrifol am ein holl lwyddianau, ac mae ei weledigaeth ar gyfer etholiadau 2011 wedi bod yn hynod o bwysig o ran ysgogi ac arwain gwaith y blaid. Mae yna eraill wedi gwneud cyfraniadau yr un mor bwysig, yn amlwg, ond mae'n bwysig ar ol newydd heddiw talu teyrnged i waith Adam a cydnabod yr holl waith mae wedi ei wneud yn y rol ers 2005.

Fedra'i ddeall ei resymau am roi'r gorau iddi, a dwi'n gwybod bydd Adam yn sicr yn parhau i wneud cyfraniad hyd yn oed heb deitl o'r fath. Mae gan bob cenhedlaeth ambell i berson arbennig sydd yn arweinwyr naturiol, ac mae Adam yn un o'r bobl yna. Dio'm ofn cymeryd penderfyniadau anodd a bod yn styfnig amdanyn nhw, cynnig syniadau radical,na chwaith corddi'r dyfroedd pan mae angen. Mi fydd hi'n ddifyr gweld be wneith o gyda mwy o amser ar ei blat.

Sgwn i rwan pwy ddaw yn ei le o i wneud y swydd? Yn sicr, mi fydd ganddyn nhw dasg gyffrous o'u blaenau gyda etholiadau San Steffan, refferendwm posib a wedyn etholiadau'r cynulliad yn 2011! Mae Adam wedi gosod seiliau cadarn. Mae'n ddyletswydd rwan ar y gweddill ohona ni i adeiladu arnyn nhw, a sicrhau mai Plaid fydd yn arwain llywodraeth y Cynulliad ar ol etholiadau 2011.

No comments: