Friday, August 21, 2009

Cau Chwarel Dinorwig

Mae'n 40ain mlynedd fory ers i Chwarel Dinorwig gau. Mae yna lwyth o weithgareddau mlaen yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis i nodi'r achlysur, ynghyd ac arddangosfa hynod o bwysig - Cofio'r Cau. Un o'r pethau 'mwya trawiadol yn yr arddangosfa ydi'r straeon digidol sydd i'w gweld, lle mae yna nifer o bobl leol yn adrodd eu hatgofion nhw am y chwarel a'r cau. Mae nhw'n hynod o effeithiol o ran cyfleu'r hanes, ac yn agoriad llygad ynglyn a sut oedd bywyd yn yr ardal yng nghyfnod y chwareli. Mi fyswn i'n argymell ichi fynd am drip a gweld yr arddangosfa drosta chi'ch hun. Er mai un fach ydi hi, chewch chi mo'ch siomi.

Un o'r pethau mae'r arddangosfa yn cyfeirio atyn nhw ydi mai ar lechen o chwarel Dinorwig yn arwisgwyd Charles, chydig ddyddiau cyn i'r cyhoeddiad ynglyn a'r cau gael ei wneud. Creulon o eironig yn de. Cyd-ddgwyddiad bod y cyhoeddiad ddim wedi dod tan ar ol y diwrnod mawr, ta jest un o'r pethau anffodus yna? Mi gewch chi wneud eich meddwl eich hun i fyny am y peth!

No comments: