Sunday, July 12, 2009

Ysgol Haf

Wedi dychwelyd nol i Gaerdydd chydig o oriau yn ol ar ol penwythnos gwych yng Nglan Llyn ar gyfer ysgol haf Plaid Cymru. Wedi blino ond roedd o bendant werth mynd - nesh i ddysgu llwyth a gwneud lot o ffrindiau/ cysylltiadau newydd. Roedd o'n hwyl hefyd! Yn arbennig gan na fuo rhaid ni fynd ar y llyn o gwbwl - dydw i a canws ddim yn gyfuniad sy'n gweithio'n dda iawn gyda'u gilydd.

Roedd yna griw mawr ohona ni, a chwarae teg i staff Ty Gwynfor am eu holl waith yn rhoi'r cyfan at eu gilydd. Gafo ni hyd yn oed etholiad ffug - er mai gem oedd o ro'n i'n teimlo'n hynod o nerfus. Duw a wyr sut fyddai yn y cyfrif iawn!

Mynd i gynhadledd arall fory - British-German forum yn Sussex. Mae yna wi-fi i fod yno felly gobeithio ga'i gyfle i wneud dipyn o flogio.

O un peth bach arall - dwi wedi sgwennu erthygl ar gyfer waleshome.org. Siwr fydd y pwnc - addysg - ddim yn eich synnu! Dwi'n gobeithio adeiladu ar yr ethygl hon dros yr wythnosau nesaf, drwy gynnig syniadau ar gyfer gwella'r system addysg. Byddai clywed eich syniadau yn fuddiol dros ben.

No comments: