Wednesday, July 29, 2009

Cynllunio...

Wel, o'r diwedd, dwi wedi cael amser i drefnu fy nyddiadur ymgyrchu am y misoedd nesaf ac mi fydd Nain yn falch o glywed - heblaw am ddau benwythnos, dwi'n mynd i fod yn ymgyrchu ym Maldwyn bob penwythnos rhwng rwan a Dolig unwaith mae'r steddfod drosodd. Mae 'na gymaint o waith i'w wneud, a dwi'n edrych ymlaen at y sialens dros y miseodd nesaf yma. Dwi'n gwybod nad ydi o'n ddelfrydol nad ydw i'n byw ym Maldwyn er mwyn medru ymgyrchu drwy'r adeg, ond mi fyddai yn mynychu pethau angenrheidiol pan fydd angen yn ystod yr wythnos hefyd. Ac unwaith mae'r etholiad yn cael ei alw, mi fyddai ym Maldwyn ar gyfer yr ymgyrch i gyd. Os yda chi'n gwybod am bethau sy'n mynd i fod yn digwydd ym Maldwyn fysa werth imi fynychu, mi fyswn i'n ddiolchgar tasa chi'n rhoi gwybod imi. Dwi yn cadw llygad ar y papurau lleol a'r papurau bro hefyd, fel mae fy nhim ymgyrchu, ond mi fyswn i'n gwerthfawrogi eich cymorth chithau os yda chi'n trefnu rhywbeth neu'n gwybod am rywbeth sy'n dod fyny yn yr etholaeth.

Hefyd, dwi wedi trefnu noson i ail lawnsio Plaid Cymru ym Maldwyn a fy ymgyrch yng Nghlwb Rygbi Machynlleth ar nos Wener, 16eg o Hydref. Ebostiwch fi os oes gennych ddiddordeb archebu tocyn (£5 ydi'r pris). Hyd yma, mae Elfyn Llwyd, Dafydd Wigley, Dafydd Iwan, Hywel Williams, Nerys Evans a Gwenllian Lansdown wedi cadarnhau eu bod nhw'n mynychu. Gobeithio cael hyd yn oed mwy o wleidyddion hefyd i gyfarfod ein aelodau ym Maldwyn, gwrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud, ateb eu cwestiynnau a gyrru neges glir bod Plaid Cymru yn cymeryd yr etholiad cyffredinol o ddifrif. Mi fydd yna luniaeth ysgafn a band hefyd - mwy o fanylion ar y blog yma unwaith mae popeth wedi cadarnhau ond cadwch y dyddiad yn glir! Edrych ymlaen yn barod...

2 comments:

Dewi Harries said...

Beth wyt wedi wneud i ypsitio Peter Black....

Heledd Fychan said...

Ha ha... Fyddai byth yn darllen ei flog deud gwir, ond wedi clywed gan bobl bod o'n amddiffyn Lembit.