Saturday, June 20, 2009

Y Cymoedd

Fush i mewn cynhadledd ddifyr tu hwnt yn Nhreorci ddoe, cyn gyrru adref i Gaernarfon ar gyfer agoriad mawr y Castell. Er mod i wedi bod yn y Cymoedd yn y gorffennol, do'n i erioed o'r blaen wedi gyrru ar hyd yr A4061 o Dreorci tuag at Bannau Brycheiniog. Waw, am siwrne! Roedd y gologfeydd yn anhygoel a mor drawiadol. Do'n i ddim go iawn wedi gwerthfawrogi prydferthwch yr ardal o'r blaen. A doeddwn i bendant ddim yn sylweddoli byswn i'n gweld gymaint o ddefaid ar hyd y ffordd! Er mod i wedi darllen hanes y Cymoedd, dwi erioed wedi treulio amser yno (heblaw pan mae yna steddfod wedi bod yno) a wrth yrru drwy'r ardaloedd ro'n i'n ymwybodol iawn cyn lleied dwi'n adnabod y rhan yna o Gymru. Mi fydd yn rhaid i mi wneud mwy o ymdrech a finne'n byw yng Nghaerdydd rwan - mae yna gymaint o bethe difyr i'w gweld a dwi'n teimlo'n euog mod i ddim wedi ymweld a nhw. Lle fysa chi'n awgrymu mod i'n dechre? Croesawu unrhyw awgrym.

2 comments:

Leanne Wood said...

Pam nac wyt ti'n dechrau ym Mhenygraig? Wi'n byw 'na, croeso i ti aros gyda fi i weld y Cymoedd.

Pob lwc i ti yn yr ymgyrch, gyda llaw.

L.

Heledd Fychan said...

Diolch o galon iti - mae hynny'n gynnig caredig iawn. Ymgyrch yn mynd yn gret hyd yma ond dal lot o waith i'w wneud! Siwr y gwela'i di'n fuan.