Monday, June 1, 2009

Mynd amdani!

Wel, bore fory dwi'n cychwyn o ddifrif ar gael yn ffit. Am 7 o'r gloch y bore, dwi'n cyfarfod hyfforddwr ymarfer corff newydd sydd yn mynd i roi hwb angenrheidiol imi. O hyn ymlaen, mi fyddai yn ei gyfarfod ddwywaith yr wythnos, ac yn mynd i redeg, nofio neu i'r gym o leiaf teir gwaith arall ar ben hynny. Dim ond 5 wythnos sydd i fynd tan y Race for Life ac mae'n RHAID imi fedru rhedeg tair milltir erbyn hynny. Dwi hefyd yn benderfynnol o fod yn holliach ar gyfer yr etholiad cyffredinol a mi fydd angen llwyth o egni arna'i os dwi wir yn mynd i fynd ati i geisio curo Lembit a Glyn. Os dwi'n onest, dwi'm eisiau edrych yn dew yn fy lluniau etholiad chwaith! Siwr medrith pob merch ddeall hynny...

Fel dwi wedi dweud o'r blaen, mae'n mhwysau i'n rwbath dwi wastad wedi brwydro gydag o ac mae fyny a lawr fel io-io. Does yna ddim ateb hawdd felly yr unig beth amdani ydi y ffordd draddodiadol o dorri lawr ar fwyd a symud mwy. Mae lot rhy hawdd jest mynd am ddiod neu pryd gyda ffrindiau ar ol gwaith yn hytrach na gwneud ymarfer corff, a dwi'm eisiau disgyn i'r trap yna'n rhy aml. Cofiwch, well i hyn weithio tro yma. Dwi wir wedi cael llond bol o beidio teimlo'n hapus gyda fy edrychiad a hefyd dwi'm isho dechrau codi am hanner awr wedi chwech yn y bore i ddim byd! Wna'i adael ichi wybod sut eith hi bore fory. Dim ond gobeithio fyddai ddim rhy stiff yn mynd i gwaith!

No comments: