Wednesday, June 10, 2009

Gwyl Maldwyn

Heb gael cyfle i sgwennu hyn tan rwan oherwydd dadansoddi etholiad Ewrop ac ati, ond fush i'n ngwyl Maldwyn penwythnos 'dwytha. Am hwyl! 'Roedd yna goblyn o awyrgylch braf yn y Cann Offis, a pawb yn hynod groesawgar a hapus iawn er gwaetha'r glaw. Gwibdaith Hen Fran oedd yr uchafbwynt imi'n bersonol, er yn ail agos iawn oedd yr ymryson. Rywsut fe gafodd fy ffrind Meinir oedd gyda mi yn yr wyl ei dewis i fod ar dim y Cann Offis, a hynny'r tro cyntaf erioed iddi fod yno. A hithau ddim yn arfer barddoni! Rhaid cyfaddef iddi 'sgwennu dwy hen bennill wych yn y diwedd - ro'n i'n falch iawn o fod yno i'w chymeradwyo! Er cofiwch, dwi hefyd yn falch imi ei gwneud hi'n berffaith glir nad ydw i'n medru barddoni. Fyswn i wedi colli pleidleisiau ym Maldwyn heb os taswn i wedi bod yn rhan o'r tim! Yn anffodus mi wnesh i fethu aros ar gyfer y nos Sul i weld Bryn Fon gan mod i'n y cyfrif, ond wedi clywed adroddiadau gwych am y noson honno hefyd. Dwi'n edrych mlaen at flwyddyn nesa'n barod!

Ro'n i'n aros yn y Goat yn Llanfair Caereinion - local Nick Griffin o'r BNP o'r hyn dwi'n glywed. Wrth lwc doedd o ddim ar gyfyl y lle - dyna un person fyswn i'n sicr ddim eisiau ei weld! Serch hynny, roedd o'n le hwylus a braf i aros ac fe gawso ni groeso. Rhaid i mi hefyd son am y cinio dydd Sul hyfryd gafo ni yn Revells yn y Trallwng. Roedd yr yorkshire pudding yn wych - ail agos iawn i un Nain, sef y gorau yn y byd i gyd. Fyddai bendant yn mynd nol yna tro nesa dwi'n canfasio yn y Trallwng!

No comments: