Tuesday, June 23, 2009

Cymru fach...

Newydd ddarllen y stori yma ynglyn a chor Glanaethwy yn cael eu heclo yn ystod eu perfformiad yn Venue Cymru yn Llandudno noson o'r blaen, yn bennaf am or-ddefnydd o'r Gymraeg yn ystod cyflwyniadau i ganeuon. Fel cyn aelod o'r cor, fedra'i ddim coelio bod y fath beth wedi digwydd a mae'n fy nhristau i feddwl bod nhw wedi dioddef hynny wrth berfformio'n Nghymru. Pan o'n i'n aelod o'r ysgol, fe wnaetho ni berfformio mewn Cymraeg yn unig ar bob math o lwyfannau megis yr Albert Hall, Festival Hall a'r Queen Elizabeth Hall yn Llundain, draw yn Werddon (perfformio drama oedd yn hanner Cymraeg/ hanner Saesneg)a hefyd ym Mhrague. Wnaetho ni hyd yn oed ymddangos ar Blue Peter ddwywaith a canu jest yn y Gymraeg (oes mae gen i 2 fathodyn). Gawso ni erioed ein gwawdio am ein defnydd o'r Gymraeg, yn wir, 'roedd pobl yn falch o glywed yr iaith er nad oedda nhw'n ei dallt hi.

Degau o weithiau pan dwi wedi bod dramor neu'n gwylio opera neu fand on dramor yn perfformio yma dwi wedi eistedd mewn cynulleidfaoedd a heb fod hefo syniad beth oedd yn cael ei ddweud. Ond doedd dim ots. Ro'n i dal yn medru gwerthfawrogi'r gerddoriaeth. Fyswn i byth wedi dechrau heclo neu creu ffys. Y peth trist yn yr achos hwn ydi bod Cymraeg yn un o ieuthoedd swyddogol Cymru - dio'm fel bod cor o Gymru yn perfformio yng Nghymru wedi penderfynnu gwneud y cyfan mewn Gwyddeleg. A ninnau wedi cymeryd cymaint o gamau positif yng Nghymru gyda'r Gymraeg, mae rhywun yn dueddol o fod bach yn llai pryderus am yr iaith dyddiau yma. Mae dwy-ieuthrwydd i weld yn hollol naturiol. Gresyn felly gweld y math yma o ymateb. Efallai mai'r unig beth sydd angen ei wneud yn y dyfodol ydi sicrhau cyfieuthu ar y pryd ar gyfer y rhai hynny sydd yn dymuno. Ond eto, i ymateb fel yna i griw o bobl ifanc - am beth gwarthus. Mae wir yn fy ngwneud i deimlo'n ddigalon iawn.

No comments: