Monday, June 1, 2009

BGT vs Urdd - dim cystadleuaeth!

Fush i bach o couch potato wythnos dwytha, a treulio rhan helaeth o bob gyda'r nos yn gwylio unai yr Urdd neu Britain's Got Talent. Roedd yn ddifyr cyferbynnu'r ddau, a hefyd nodi'r tebygrwydd. Wedi'r cyfan - roedd pawb ar y ddau lwyfan wedi gorfod mynd drwy ragbrawf neu glyweliad, roedda nhw ar lwyfan mawr gyda camerau yn gwylio pob symudiad ac roedda nhw'n cael eu beirniadu. Oce, ella fysa chi ddim wedi gweld ambell un o'r 'talentau' ar lwyfan yr Urdd ond ar y cyfan, roedd Britain's Got Talent yn fy atgoffa o steddfod.

Yr hyn oedd yn gysur imi oedd y ffaith bod y safon gymaint gwell yn yr Urdd! Tra roedd pawb arall yn teimlo'n sori dros y ferch fach yna, Holly, wnaeth ddechrau crio tra'n canu nos Wener a mynnu cael cyfle arall, ro'n i'n meddwl gymaint o fadam bach oedd hi! Mae yna rhai gymaint iau i'w gweld yn perfformio ar lwyfan yr Urdd ac mae nhw'n well na hi. Ella dyna pam mae gymaint o rai o Gymru wedi gwneud cystal ar y sioe? Nid jest i'r Cymry Cymraeg mae 'steddfod, a dwi'n gwybod fod yna nifer o ysgolion drwy Gymru yn cael eisteddfodau ysgol ar gyfer disgyblion yn y ddwy iaith. Mae'r Cymry felly wedi hen arfer gyda'r syniad o berfformio o flaen cynulleidfa o oed cynnar. Mae'n ran naturiol o'n magwraeth - wel, mae'n un theori beth bynnag.

Oce, mae yna elfen arall i BGT sef y wasg. Dim rhyfedd bod Susan Boyle yn y Priory erbyn heddiw, mae hi wedi bod dan bwysau aruthrol. Ond y wasg yn hytrach na'r gyfres sydd ar fai am hynny. Nhw sydd wedi mynd dros ben llestri a dilyn pob symudiad y grydures nes iddi gracio. A cofiwch hyn - wnaeth neb ei gorfodi hi i fynd ar y sioe. Dewis gwneud wnaeth hi. Sut oedd cynhyrchwyr y sioe i fod i wybod beth fysa'r ymateb?

Mae yna ormod o bobl yn barod i feirniadu rhaglenni teledu ar adegau fel hyn, ond mae rhaid i'r unigolion sy'n penderfynnu cymeryd rhan gymeryd cyfrifoldeb hefyd. Roedd yna nifer yn dweud yn y wasg dros y penwythnos na ddyla plant ifanc gael cystadlu'n gyhoeddus tan oedda nhw ddigon aeddfed i fedru ymdopi gyda'r profiad. Wel, am rwtsh llwyr. Mi fysa hynny'n golygu dim Urdd na Gylchwyl na diawl o ddim wedyn. Y dyddiau hynny pan o'n i'n cystadlu ar adrodd, canu, can actol, siarad cyhoeddus a cor oedd rhai o ddyddiau gorau fy mywyd i, ac yn sicr fe wnaetho nhw fy helpu o ran mynd mewn i wleidyddiaeth a cael yr hyder i siarad yn gyhoeddus. Dathlu yn hytrach na beirniadu llwyfanau sydd yn rhoi cyfle i bobl ddangos eu talentau y dyla ni. Mae cyfres fel Big Brother yn hollol wahanol wrth gwrs lle nad oes angen talent o fath yn y byd i fynd ar gyfres o'r fath. Dyna pam dwi bendant ddim am wylio eleni - wir wedi cael llond bol o'r 'wannabes' erbyn hyn. Er, mae'r Apprentice yn fater arall...

1 comment: