Wednesday, April 1, 2009

Two days to go...

I can’t wait for the Plaid Cymru Spring conference which takes place at the end of this week. For the first time ever, I’m taking part plus I’ll also be blogging and twittering live for the whole two days. It should be fun! Plaid centrally have been working super hard and have really put a lot of effort into using new media to maximum effect. I know I’m biased, but I honestly think it’s going to be amazing. I’m really excited about it all. So if you want to keep up with what’s going on at the conference all day Friday and Saturday, keep an eye on this blog, twitter and facebook, and I promise to keep you posted! There will also be a number of other people doing the same, and there should be live streaming from the conference online. So total transparency from Plaid and an opportunity for everyone to hear what’s going on and get involved. You can’t get more democratic than that!

1 comment:

Rhys Llwyd said...

Mae gan y Blaid lot o bethau tyff maen rhaid iddi hi ddeilio gyda fe dros y misoedd nesaf os yw hi am osgoi mynd i lawr yr un llwybr a'r pleidiau Prydeinig sef ymddieithrio ac felly colli aelodau grass roots.

Mae aelodaeth llawr gwlad y Blaid wedi eu hymddieithrio wedi cyfres o benderfyniadau: papur dyddiol, LCO iaith cyfyngedig a nawr y ffioedd myfyrwyr.

Mae yna bobl yn exited am y gynhadledd ond a'i jest staff y Blaid ydyn nhw i gyd? Oes yna aelodau llawr gwlad rili yn exited neu a'i buzz sy'n cael ei greu yn ganolog gan staff ydio?

Fe ges i fy hun yn involved iawn gyda gwaith y Blaid ddwy flynedd yn ôl ar lefel leol yn ymgyrch Elin Jones yng Ngheredigion (wnes i roi y PhD i'r neulltu am fis i bob pwrpas a gweithio'n wirfoddol ar yr ymgyrch). Ond bellach gyda'r Blaid mewn llywodraeth dwi'n ei weld hi'n fwy addas i mi ddilyn fy egwyddorion drwy weithio oddi mewn i CYIG a'r Eglwysi unwaith yn rhagor, all yng nghydwybod i ddim caniatau i mi gyfaddawdu ngwerthoedd er mwyn symud yr agenda mlaen. Fydda i byth felly yn wleidydd yn yr ystyr llythrennol felly.

Dwi'n dymuno'n dda i chdi ac eraill sy'n gweithio o'r tu mewn - cofiwch beidio colli golwg ar y Raison d'être dyna gyd.

Rhys