Monday, April 27, 2009

Thatcher

Dwi bach yn siomedig (ond ddim wedi fy synnu) a deud gwir gydag un o flogwyr Llafur ynglyn a'r ffordd y mae wedi dyfynnu o'r hyn y gwnes i ysgrifennu ynglyn ag araith Rhodi Morgan dros y penwythnos. Dyma beth a ddywedais:

"The focus of Brown and Morgan's speeches seemed to be very much on the past. The latter in particular focused on reminding the audience how awful it had been under Thatcher. How is that appealing to the younger generation, who barely remember her by now? And how also is it showing that Labour has something fresh and dynamic to offer the Wales we live in today. The messages conveyed indicated that the party was living in the past. The world has changed and Labour needs to show that they have a vision for the future, rather than focusing on showing how they're better than how the Tories were twenty years ago."

Mae'r blogiwr arbennig yma yn defnyddio'r uchod i awgrymu mod i'n dweud na ddylai neb grybwyll Thatcher erbyn hyn. I fod yn glir, nid dyna o'n i'n ei ddweud. Mae'r effaith andwynol y cafodd hi a'i llywodraeth ar Gymru i'w gweld hyd heddiw, a dwi'n meddwl ei bod hi'n bwysig sicrhau bod pobl yn cofio am hyn. Fedrwn ni ddim anghofio amdani hi, na'i pholisiau ac mae'n sicr yn bwysig atgoffa'r etholwyr o'r hyn ddigwyddodd i Gymru dan y Toriaid a ninnau ar drothwy buddugoliaeth debygol Doriaidd yr yr etholiad cyffredinol nesaf. Dwi byth eisiau gweld Cymru yn dioddef fel yna eto.

Y pwynt yr oeddwn i'n ei wneud oedd mai dim ond mynd mlaen ynglyn a'r gorffennol wnaeth Rhodri Morgan yn ei araith. Yn hytrach na dim ond canolbwyntio ar yr hyn y gwnaeth Thatcher i Gymru, dylai fod wedi hefyd son ynglyn a sut y newidiodd pethe dan lywodraeth Lafur. Ac fe ddylai fod wedi cynnig gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Dydi dweud yn syml fod Llafur yn well i Gymru nag oedd Thatcher ddim digon da. Ac i bobl sydd prin yn ei chofio hi, wel pa mor effeithiol yda chi'n meddwl ydi neges o'r fath?

Fel hanesydd, dwi wrth gwrs yn credu ei bod hi'n bwysig bod gwleidyddion yn cofio'r hyn ddigwyddodd yn y gorffennol ac yn dysgu o hynny. Ond rhaid i wleidydd hefyd ysgogi, ysbrydoli a meddwl tua'r dyfodol. Wnaeth araith Rhodri Morgan ddim llwyddo yn hynny o beth a dyna oedd fy meirniadaeth. Law yn llaw gyda son am Thatcher, fe ddylai hefyd fod wedi cynnwys enghreifftiau o bethau y byddai fy nghenhedlaeth i ac iau wedi medru uniaethu gyda nhw. A dyna oedd fy nadl.

No comments: