Thursday, April 16, 2009

Plus One...

Os yda chi'n chwylio am gyfres deledu ddigri i'w gwylio ar DVD, dwi'n eich annog i rentu copi o'r gyfres 'Plus One'. Mae'n dilyn hanes y dyn eitha geeky yma sy'n cael ei ddympio gan ei ddyweddi. Mae hi wedyn yn dechrau mynd allan gyda'r 'canwr' Duncan o'r band Blue, ac yn penderfynnu ei briodi. Mae'r prif cymeriad, sef y dyn gafodd ei ddympio ganddi, yn derbyn gwahoddiad i'r briodas felly sail y gyfres ydi trio ffeindio rhywun i fynd fel ei 'plus one'. Rhaglen ysgafn a gwirion ydi hi, ond ew, mi wnesh i a fy nghyfneither chwerthin tan oedda ni'n crio. Mae fy ochrau dal i frio heddiw deud gwir..

Just recommending the series 'Plus Oce' as a dvd rental if you want to watch something funny and silly, that will make you laugh. Hilarious, and my sides are still aching today from laughing until I was crying whilst watching it last night.

No comments: