Friday, April 3, 2009

O'r gynhadledd

Eistedd yn y sesiwn ynglyn a'r economi yng nghynhadledd Wanwyn Plaid - 'Dod drwy'r storm economaidd yng Nghymru'. Cael ei gadeirio gan Dr Eurfyl ap Gwilym a panel gwych - Ieuan Wyn Jones, Elin Jones, Jocelyn Davies a Fran Targett o CAB. Trafodaeth dda iawn, ac yn codi cwestiynnau pwysig iawn.

Cyfraniad CAB yn arbennig o ddifyr o ran rhoddi'r drafodaeth mewn cyd-destun - nhw sydd yn delio o ddydd i ddydd gyda pobl sy'n dioddef ar y funud, ac felly'n medru deall yn well y math o gymorth sydd ei angen i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Nesh i hefyd fwynhau clywed yr hyn oedd gan Elin Jones i'w ddweud ynglyn a economi cefn gwlad. Mae mor braf clywed Gweinidog sydd yn deall ei phwnc cystal yn dadansoddi pethe, o bersbectif chydig bach yn wahanol i'r arfer. Run peth yn wir am Jocelyn, yn trafod y Mortgage Rescue Scheme.

Ieuan Wyn Jones yn siarad yn onest ynglyn a pa mor anodd ydi'r sefyllfa bresenol i'r llywodraeth. Egluro sut mae nhw'n mynd ati i ymateb ac ati. Cyfaddef nad oedd y llywodraeth wedi meddwl bydde Cymru'n dioddef cymaint mor sydyn. Egluro hefyd pa mor anodd ydi hi i'r Cynulliad ymateb fel mae nhw eisiau, oherwydd diffyg pwerau/grym. Blaenoriaeth y llywodraeth felly ydi cadw sgiliau, a hefyd sicrhau bod cwmniau adeiladu o Gymru'n medru bidio'n well ar gyfer contractau.

Anodd iawn i Eurfyl ddod a'r drafodaeth i ben dweud gwir - pawb yn awyddus iawn i gyfrannu. Dangos pa mor bwysig ydi'r pwnc yma ar y funud.

Braf hefyd gweld trafodaeth go iawn yn digwydd yn y gynhadledd yn hytrach na jest areithiau. Dwi'n mynd i fwynhau heddiw heb os!


#plaid conf

http://www.plaidlive.com

No comments: