Saturday, April 4, 2009

O'r gynhadledd eto...

Diwrnod dau yn mynd yn gret hyd yma - difyr dros ben. Areithiau difyr gan Neil McEvoy, Elfyn Llwyd a Dafydd Iwan a rwan mae'r sesiwn Dwbl neu Drwbwl, sef lawnsio cystadleuaeth ar gyfer creu 'viral ad'. Dangos bod plaid o ddifri ynglyn a defnyddio technoleg newydd yn greadigol! A hefyd, cael cyfraniadau gan bawb yn Plaid a nid jest cynhyrchu popeth yn ganolog.

O safbwynt personol, dwi wedi gwneud cyfweliad gyda Golwg hedddiw ynglyn a bloggio, technoleg newydd, sut mae plaid cymru yn cysylltu gyda pobl ifanc a hefyd, ffioedd dysgu. Gesh i gyfle i egluro fy safbwynt ynglyn a ffioedd dysgu ar S4C hefyd. Falch o gael y cyfle, er roedd yn help nad oedd y newyddiadurwraig wedi darllen yr erthygl dwi'n amau! Dim fel Betsan Powys... Eitha hoffi beth mae hi wedi ei sgwennu ar ei blog am yr erthygl a deud y gwir. Gobeithio wneith y sylw yma annog yr holl bleidiau i ddechrau meddwl yn fwy creadigol ynglyn a'u polisiau addysg. Dwi eisiau gweld newidiadau hollol radical - edrych ymlaen at yr amser pan mae Plaid Cymru'n brif blaid yn y Cynulliad, ac yn gyfrifol am y portffolio addysg! Dyna swydd y byswn i wrth ei bodd ei chael rhyw ddiwrnod. Un problem - rhaid cael fy ethol yn gyntaf!

No comments: