Saturday, April 4, 2009

IWJ

Araith Ieuan Wyn Jones yn wych heddiw - a na, dwi ddim jest yn dweud hynny oherwydd mod i wedi bod yn sgwennu ynglyn a ffioedd dysgu cyn i neb feddwl! Dyna'r gorau dwi erioed wedi ei glywed yn siarad - cadarn, cadarnhaol, hyderus, hiwmor - cymysgedd perffaith. Dangosodd i'r aelodau bod Plaid ddim ofn sefyll fyny i Lafur er gwaetha bod mewn clymblaid. Dangos hefyd bod ganddo ni weledigaeth bendant ar gyfer Cymru a hefyd pobl Cymru. Gwych. Araith Arweniydd Plaid yn hytrach na Dirprwy Brif Weinidog Cymru mewn clymblaid. A dyna oedd ei angen... Wedi gosod platfform cryf ar gyfer etholiadau ewrop, etholiadau San Steffan a hefyd y refferendwm.

Happy Campers yma yn Plaid heddiw. Llinell orau yn ymateb i safle gwe trychinebus Aneurin Glyndwr: "It's a home video Jaqui Smith won't be letting her husband watch!". Brilliant.

#plaidconf

No comments: