Wednesday, April 8, 2009

Diolch i Vaughan Roderick

Pan yda chi'n ymgeisydd seneddol, mae disgwyl ichi ddarllen popeth mae'r ymgeisyddion sydd yn rhedeg yn eich erbyn chi'n ei sgwennu. Dyna ydi natur gwleidyddiaeth - chwilio am bethau defnyddiol i ddefnyddio yn eu herbyn. Dyna pam dwi'n gwybod, o ran ymchwil, y dylwn i fod yn darllen colofn Lembit Opik yn y Daily Star. Ond da chi'n gwybod 'be? Fedra'i ddim. Dwi wedi trio unwaith neu ddwy, ond pam trafferthu? Mae o'n deud rwbath gwirion yn bob un a dwi'n cael llond bol o ddeud petha drwg am y dyn. Deud gwir, dwi'n trio fy nghorau i beidio bod yn lladd arno - ddim yn fy natur i redeg ymgyrch negyddol - ond mae hi mor anodd peidio. Rhyd anodd deud gwir.

Diolch i Dduw felly am Vaughan Roderick, sydd yn mynd i'r drafferth i ddarllen y golofn a'n hysbysu i gyd o'r cynnwys, heb i ni orfod darllen y papur ein hunain. Fel y gwelwch o golofn wythnos yma, mae yna berlau eraill i'w cael gan Aelod Seneddol Sir Drefaldwyn. Os ofynnith unrhyw un imi pam dwi'n rhedeg ym Maldwyn eto, dwi mond angen dangos copiau o'r erthyglau iddyn nhw a fydda nhw'n dallt yn iawn. Ddyla AS ddim fod yn gysylltiedig gyda'r fath rwtsh.

Fel y gwyr darllenwyr fy mlog, dydw i ddim yn snob o ran yr hyn dwi'n ddarllen. Dwi'n prynnu llwyth o gylchgronnau trashy gyda gossip selebs, a dwi'n darllen News of the World bob dydd Sul ac yn cadw golwg ar y Sun ar-lein. Dwi hefyd wrth gwrs yn darllen pethe dipyn mwy difrifol fel prospect, y papurau trymion, economist... Mae eisiau cymysgedd yn does neu mi fysa fy ngwybodaeth yn un gul a diflas ar y diawl. Ond mae'r Daily Sport yn wahanol. Sothach o'r rath flaenaf. Carier Vaughan felly ymlaen i'n diddanu gyda geiriau Opik - mae'n wasanaeth cenedlaethol o'r rath flaenaf!

No comments: