Saturday, April 25, 2009

Cyfarfod neithiwr

Gesh i wahoddiad i siarad yn ail-lawnsiad cangen Bro Ddyfi neithiwr ym Machynlleth. Ac am noson! Wnesh i wir fwynhau, a dwi wedi fy nghalanogi a fy ysgogi ynglyn a'r ymgyrch. Roedd yna griw ifanc sylweddol a brwdfrydig yno, yn eiddgar i helpu ac ymgyrchu a sydd run mor benderfynol a mi bod Plaid Cymru yn rhedeg i ennill ym Maldwyn y tro yma. Roedda nhw hefyd yn griw hwyliog, a dwi'n gwybod mod i'n mynd i fwynhau gweithio hefo nhw.

Y gwestai arall oedd Elin Jones. Ro'n i mor ddiolchgar bod hi wedi cytuno i ddod, gan bod hi mor uchel ei pharch yn yr ardal. A nid jest ymysg y ffermwyr. Roedd hi'n ddifyr tu hwnt ei chlywed yn siarad ynglyn a chael ei gwneud yn Weinidog ynghyd a'r gwahanol sialensau y mae hi wedi eu gwynebu yn sgil y rol. Pwysleisiodd hefyd y ffaith na all Plaid Cymru mwyach addo pethe heb feddwl am yr oblygiadau rwan bo ni'n blaid sydd yn llywodraethu. Yn bersonol, roeddwn hefyd yn hynod o falch o dderbyn ei chyngor a'i chefnogaeth. Hi awgrymodd droi'r noson yn fwy anffurfiol, fwy ar ffurf sesiwn holi ac ateb yn lle cael y ddwy ohona ni'n areithio, ac fe weithiodd yn wych. Teimlo mod i wir wedi cael cyfle i drafod a sgwrsio gyda pawb oedd yn bresenol.

Mae yna goblyn o sialens o'n blaenau ni ym Maldwyn o ran codi nifer ein haelodau, cefnogwyr ac ymgyrchwyr ond mae yna gnewyllyn eitha sylweddol ohona ni erbyn hyn sydd yn benderfynol o lwyddo. A cofiwch, fe wnaeth Cynog Dafis godi'r Blaid o bedwerydd i gyntaf yng Ngheredigion. Prawf bod gwyrthiau yn medru digwydd weithiau!

No comments: