Friday, April 3, 2009

Barn

Dipyn o sylw'n cael ei roi i'r hyn dwi wedi sgwennu i Barn heddiw, sydd wedi fy synnu i braidd. Dwi'm yn meddwl bod hi fawr o stori mod i'n dweud bod gan run plaid wleidyddol unrhyw fath o weledigaeth ar gyfer addysg uwch yng Nghymru! Nid dim ond Plaid Cymru dwi'n feirniadol ohonyn nhw, ond pawb! A dwi wedi ei ddweud droeon. Ydw, dwi'n flin ynglyn a'r ffrae ddiweddar ond ydw i'n flin hefo'r arweinyddiaeth? Wel nac ydw. Mae nhw mewn sefyllfa amhosibl - bai Llafur ydi'r penderfyniad yma, a mae'n bwysig cofio hynny. Os ydi pobl eisiau creu ffrae, wel does na run yn bodoli. Dwi'n hollol gefnogol o'r arweinyddiaeth. Ydw, dwi'n anghytuno gyda'r penerfyniad ond mae wedi ei wneud, a rhaid symud mlaen...

Neges fwya'r dydd ydi pa mor llwyddianus ydi'r diwrnod wedi bod. Dwi wir wedi mwynhau, a wedi dysgu gymaint. Lot gwell na cynhadledd llyneddd, a llawer mwy interactif. Dyma'r ffordd ymlaen dwi'n meddwl!

No comments: