Friday, April 24, 2009

Balch

Fush i'n Abertawe ddoe am y tro cyntaf ers oes. Ac am wahaniaeth - waw. Mae'r holl ddatblygiadau wrth y Marina yn anhygoel. Roedd yna lwyth o bobl o gwmpas yn mwynhau'r haul ac roedd yna awyrgylch hyfryd. Gesh i buzz go iawn o fod yno, yn union fel sydd i'w gael o gwmpas bae Caerdydd erbyn hyn.

Nesh i wedyn yrru neithiwr o Abertawe i Gaernarfon. Syndod sawl un o'r siroedd ar hyd y ffordd sydd yn seddi Plaid Cymru! Roedd hi'n noson anhygoel o braf, a Cymru'n edrych ar ei gorau yn arbennig yr arfordir oedd yn ddramatig tu hwnt wrth iddi nosi. Mae rhywun weithiau yn medru cymeryd prydferthwch eu gwlad yn ganiataol a dwi'n sicir wedi bod yn euog o hynny. Dwi'n falch bod neithiwr wedi fy ail atgoffa o'r holl gyfoeth sydd ganddo ni.

Dwi mor falch mod i nol yng Nghymru erbyn hyn. Fan yma mae nghalon i wastad wedi bod ond do'n i ddim tan yn ddiweddar iawn yma wedi gwerthfawrogi gymaint o'n i'n colli allan arno drwy beidio byw yma. Mae byw yng Nghaerdydd yn wych a dwi'n mwynhau y cyfleon sydd yna i ymwneud a sefydliadau amrywiol a cymysgu gyda pobl difyr tu hwnt. Ac mae yna ddosbarthiadau cic focsio gwych! Wedyn mae ganddo chi Faldwyn sydd yn hudolus o dlws, a gyda'r bobl mwya laid back yn y byd. Mae'r gymuned yn bwysig tu hwnt yno a dwi wir yn teimlo bod hi'n fraint bod yn ymgeisydd yno. Arfon a Mon ydi'r ddwy sir arall dwi'n ymweld a nhw'n gyson sef adra. Mae Mon hefyd yn dlws, ac mae Caernarfon gyda'r cymeriadau gorau y dewch chi ar eu traws. Dwi wrth fy modd helpu o dro i dro tu ol i'r bar yn nhafarndai Mam. Da chi'n cael cyfle i sgwrsio ac arsylwi. Mae Cofis yn bobl ffantastig a mor driw i'r rhai mae nhw'n hoffi. Er fyswn i byth yn meiddio eu croesi!

Nol i Fachynlleth heno ar gyfer cyfarfod cangen Bro Ddyfi. Elin Jones a finna'n siarad. Wedyn at Nain am benwythnos yn y Drenewydd. Ydw, dwi bendant yn falch o fod adra. Gewch chi nunlle gwell na Cymru.

No comments: