Thursday, March 26, 2009

Setlo

Dyma fy nhrydedd wythnos yng Nghaerdydd, a dwi go iawn yn teimlo mod i wedi dechrau setlo erbyn hyn. Mae'r swydd newydd yn ffantastig - hollol wahanol, ond eto'n ddifyr - a pawb yn hynod o glen yn y swyddfa. Dwi'n colli gweithio hefo criw San Steffan yn sicr, yn arbennig Elfyn. Hefo fo ro'n i'n rhannu swyddfa, a gesh i gyfle i ddysgu gymaint ganddo. Ond eto, fel y gwyddoch chi gyd sydd yn darllen fy mlog, doeddwn i ddim yn hoffi bywyd Llundain ac oherwydd hynny, dwi'n gwybod mod i wedi gwneud y penderfyniad iawn.

Mae'n hyfryd cael yr amser i wneud pethau eraill heblaw am weithio hefyd. Dwi'n medru cerdded i gwaith ambell i fore, cerdded adre, gweld ffrindiau, gwneud ymarfer corff, 'sgwennu, darllen ac, wrth gwrs, ymgyrchu ym Maldwyn! Mae wedi bod yn eitha sioc i'r system cael gymaint o amser sbar. Dwi'n teimlo gymaint iachach yn barod - dwi'n bwyta'n well, symud mwy ac yfed llai (wel, ers i'r rygbi orffen!).

Mae hefyd yn wych bod nol yng Nghymru. Ar ol gymaint o flynyddoedd yn byw yn unai Dulyn neu Llundain, dwi wir yn gwerthfawrogi bod nol yn fy ngwlad fy hun. Deud gwir, gesh i'n eitha emosiynol am y peth echnos. Roedd hi'n noson heulog, hyfryd ac fe esh i am dro i'r bae. Roedd y Senedd yn edrych mor drawiadol a dramatig oherwydd y ffordd yr oedd yr haul yn tarro'r adeilad. Fush i'n sefyll yn syllu am rhyw ddeg munud mae'n siwr, gan bendroni ynglyn a'r gwahaniaeth mae datganoli wedi ei wneud i Gymru. Ro'n i'n teimlo mor falch mod i'n Gymraes. Mewn deg mlynedd, mae'r Cynulliad wedi codi hyder y Cymry a sicrhau bod yna swyddi da ar gael i bobl yn eu gwlad eu hunain. A tyfu wnaiff hynny, wrth i'r Cynulliad gael mwy o rym yn y dyfodol. Fe gollais i ddeigryn neu ddau, cyn sylweddoli bod criw ffilmio'r BBC yno ac ar fin mynd yn fyw ar y teledu. Doeddwn i ddim yn meddwl y bysa fo'n syniad da cael fy nal ar S4C yn edrych ar y Cynulliad gyda dagrau yn fy llygaid! Dwi'n siwr bysa pobl wedi ofni mod i'n dechrau gwallgofi! Dwi'n fawr obeithio mod i wedi cael hynny allan o fy system... Mae gwneud hynny unwaith yn dderbyniol. Dwy waith, a fyddai yn gwybod bod fy nghenedlaetholdeb yn eithafol dros ben!

2 comments:

Anonymous said...

Bechod ;)

Ond pa ran o'r ddinas ti'n byw ynddi?

Heledd Fychan said...

Yn y bae