Sunday, March 8, 2009

Pennod newydd

Wel, ymddiheuriadau am fod mor dawel yn ddiweddar ma. Dwi wedi bod heb gysylltiad gwe sydd wedi bod yn fy nghyrru yn boncyrs! Dwi'n hollol gaeth i fy nghyfrifiadur fel arfer a mae wedi bod yn brofiad od bod hebddo. Dwi'n gobeithio sortio rhywbeth allan yn fuan - benthyg cyfrifiadur fy ffrind heno - neu fyddai ddim yn Heledd hapus!

Dipyn o bethau wedi newid ers tro dwytha mi sgwennu. Dwi'n byw yng Nghaerdydd! Mor braf bod mewn ty iawn yn hytrach na fflat, ac am hanner yr hyn o'n i'n ei dalu yn Llundain. A dwi'n cychwyn fy swydd newydd fory! Fydd hi'n swydd hollol wahanol i'r un o'n i'n ei wneud i Plaid ond siwr y gwna'i fwynhau. Wastad yn bwysig rhoi sialens newydd i chi'ch hunan dwi'n meddwl! Er mi wna'i golli 'buzz' San Steffan...

Dwi hefyd yn medru cadarnhau erbyn hyn mai fi fydd yn rhedeg ar ran Plaid Cymru yn etholiadau San Steffan yn Sir Drefaldwyn. Mwy am hynny yn fuan, ond dwi wir yn edrych mlaen ar gyfer yr ymgyrch. Sialens arall dybiwn i!

Hwyl am y tro, ond fydd hi ddim yn hir tan y byddai yn dechrau sgwennu'n iawn ar y blog yma.

1 comment:

Anonymous said...

Pob lwc!