Monday, February 2, 2009

Creu hanes!

Wel, am ddiwrnod hanesyddol i Gymru a'r Gymraeg - cyhoeddi'r LCO ar yr iaith Gymraeg. Mae'r gorchymyn yn gobeithio cyflawni tri peth:

1.Rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg a Saesneg,

2.Rhoi hawliau ieithyddol wrth dderbyn gwasanaethau

3.Sefydlu swydd Comisiynydd Iaith i amddiffyn yr hawliau hyn.

Y cam nesaf ydi cael caniatad gan San Steffan ar gyfer trosglwyddo'r pwerau i'r Cynulliadd er mwyn cyflawni hyn, felly rhowch bwysau ar eich Aelodau Seneddol da chi i'w gefnogi. Yng Nghymru ddyla ni fod yn benderfynnu polisiau yn ymwneud a'r Gymraeg - pam ddiawl fysa Llundain isho'r fath hawl? Dydi o'n gwneud dim synnwyr.

Am y tro cynta ers 1536 dyma ni'n trio deddfu dros ein hiaith ein hunain yn ein gwlad ein hunain. Diwrnod pwysig yn wir.

No comments: