Sunday, January 4, 2009

Diwedd y gwyliau

Tydi hi'n ddigalon meddwl bod y gwyliau bellach drosodd. Ar ol oes yn edrych ymlaen at fod 'adre ac at y Nadolig, fedra'i ddim coelio bod hi'n amser dychwelyd i Lundain yn barod. Dwi heb wneud chwarter y pethau ro'n i wedi gobeithio eu gwneud, na gweld fy ffrindiau i gyd hyd yn oed. Wrth gwrs, mae 'na reswm am hynny ar ol ein drama teuluol gyda Joe yn yr ysbyty a wedyn gweithio yn nhafarn Mam... Ond eto, mae'n deimlad rhwystredig iawn meddwl bo fi heb gael amser go iawn i wir mwynhau bod adre na chwaith cysgu hanner gymaint a o'n i'n gobeithio ei wneud!

Mae'r ty yn teimlo mor wag rwan bod pawb wedi mynd a bod yr addurniadau wedi eu cadw nol yn y selar. Dwi wrth fy modd pan mae'r goeden i fyny, ac ro'n i'n casau ei rhoi allan heno'n barod i'w hail-gylchu er dwi'n gwybod y bydd Mam yn flin iawn i weld bod ei nodwyddau ym mhobman yn y lolfa. Dydi'n sugnwr llwch ni ddim yn gweithio ar y funud felly dwi 'di bod wrthi ar fy ngliniau yn ceisio eu codi fedul un. Dydi hynny ddim yn gweithio'n dda iawn pan mae yna ganoedd o'r diawled! Cofiwch, er gwaetha fy ngwyno, mae dal well gen i gael coeden go-iawn na un blastig. Mae'n gwneud i'r ty deimlo'n fwy cartrefol yn fy marn i, a rhoi arogl Nadoligaidd i'r lle. Er mae'r canwyllau arogl Nadolig yn help gyda hynny hefyd!

Wrth gadw popeth yn eu bocsus, yr hyn oedd yn mynd drwy fy meddwl oedd be fydd wedi digwydd i mi'n bersonol ac yn y byd rhwng rwan a pam fyddai yn rhoi'r addurniadau fyny tro nesa. Dyna drwg dolig a flwyddyn newydd weithia. Mae rhywun yn cael gormod o amser i feddwl a gor-ddadansoddi popeth. Falla dylwn i felly fod yn ddiolchgar mod i'n dychwelyd i'r gwaith wythnos yma. Wel, o leia wna'i ddim mwydro fy mhen gyda pethau athronyddol wedyn. Ddylwn i fod yn llawer rhy brysur i hynny! Ac ella hefyd y ca'i gyfle i weithredu ar fy addunedau, yn hytrach na jest meddwl amdanynt. Amser a ddengys...

No comments: