Thursday, January 1, 2009

Blwyddyn Newydd Dda!

Wel, mae 2009 wedi cyrraedd o'r diwedd. Sgwn i be ddigwyddith eleni? Fydd yna etholiad cyffredinol? Wna'i redeg ras fel dwi 'di bod yn dweud y gwna'i? A pa anturiaethau sydd o'n blaenau i gyd?

Gobeithio gewch chi gyd flwyddyn wych. Da chi 'di gwneud unrhyw addunedau? Mi ydw i, ond mae nhw i gyd reit ddiflas.

1. Ail-gychwyn rhedeg a cic focsio- RHAID imi gael yn fwy ffit!

2. Gorffen sgwennu fy nofel

3. Cadw mewn gwell cysylltiad gyda fy ffrindiau a fy nheulu

4. Gwneud fy ngradd 8 Piano

5. Cofio sgwennu ar fy mlog!

O, ac os oes etholiad cyffredinol eleni, wel mae yna chweched hefyd.... Helpu i gynyddu pleidlais Plaid Cymru a sicrhau bod ganddo ni fwy o Aelodau Seneddol! Amser a ddengys...

No comments: