Tuesday, December 30, 2008

Dal i gredu...

Dydi pethau heb dawelu yma o gwbwl eto. Joe dal yn yr ysbyty, a rwan mae Mam yn sal yn ei gwely sydd felly'n gadael fi yng nghofal popeth!

O'n i'n meddwl bod gweithio'n San Steffan yn brysur a llawn stress, ond dydi o ddim byd i gymharu gyda bod adref dros y Nadolig. Yn wir, dwi bron yn edrych ymlaen i fynd nol i Lundain jest er mwyn cael dal fyny ar fy nghwsg! Ac ymlacio chydig...
Ganddo ni barti yn y Castle nos 'fory, felly dwi 'di bod yn coginio heddiw. Tair cacen - dwy sioceled a guinness ac un baileys a siocled - a pethau savory 'di'r gweddill. Gesh i damad o gig Eidion godidog gan Dafydd Bwtch (cigydd lleol) a mae hwnn'n marinadio mewn saws horseradish, port a rhosmari - ysu i'w drio! Biti na bwyd i rhywun arall ydio'i gyd, ond siawns ga'i ddwyn tamad neu ddau wrth baratoi. Wel, fydd rhaid fi wneud siwr bod o'i gyd yn blasu'n iawn yn bydd?!


Dwi hefyd wedi bod yn arbrofi gyda coctels newydd, gan orfodi pobl eraill i'w trio rhag ofn bod rhaid mi yrru i'r ysbyty yn fyr rybudd. Wna'i ddim hyd yn oed cymeryd un diod os dwi'n bwriadu gyrru - dydi o jest ddim werth o nac ydi? Ar y funud, y ffefryn ydi vocka gyda mafon a passion fruit, gyda siampaen neu cava. Ella ga'i drio un nos Calan, ond cawn weld.


Rhwng hyn i gyd, dwi'm 'di cael fawr o gyfle i feddwl am wleidyddiaeth ers cwpwl o ddyddiau. Mae'n echrydus be sy'n digwydd yn Gaza - anodd coelio bod gymaint wedi cael eu lladd erbyn hyn. Ond fel arall, duw a wyr beth sydd wedi bod yn digwydd. Dyna pam dwi'n mynd i dreulio bore 'fory yn dal fyny gyda digwyddiadau'r byd. Ella bydd gen i fwy i'w drafod wedyn yn lle jest mwydro am fwyd a diod!

1 comment:

Dewi Harries said...

Mae Glyn Davies yn darogan taw ti fydd ein ymgeisydd ym Maldwyn..

http://glyndaviesam.blogspot.com/

Blwyddyn newydd dda...