Monday, October 6, 2008

Nol yn Llundain..

Wel, mae'r Senedd wedi ail-agor heddiw - o'r diwedd! Er mod i wir wedi mwynhau fy amser yn gweithio nol yn yr etholaethau, mae hi'n braf bod yng nghanol pethau eto. Gewch chi ddisgwyl llai o flogio ynglyn a carioci a ffilmiau cheesy rwan, a mwy o ganolbwyntio ar bethau gwleidyddol. Wel, tan Dolig beth bynnag...

Rhaid mi gyfaddef, mae 'na rwbath reit braf bod nol mewn rhyw fath o 'routine' rwan. Dwi wedi gaddo i fi fy hun mod i'n mynd i fynd i'r gym mwy neu lai bob bore rwan cyn gwaith, a dwi am ddechrau dysgu Eidaleg. Yn wir, gen i darged fy mod am golli pwysau a cael llawer mwy ffit rhwng rwan a mis Mawrth. Dwi am redeg ras 10k adeg hynny, felly well imi fod yn barod ar ei gyfer. Na'i adael chi wybod sut mae pethau'n mynd!

No comments: