Tuesday, October 7, 2008

Diwedd cyfnod arall...

Fush i yn angladd fy hen fodryb heddiw, Anti Annie. Dim ond chydig fisoedd nol yr o'n i'n blogio am farwolaeth ei brawd, Yncl George, ac mae'n od meddwl bod y genhedlaeth yna o berthnasau yn raddol farw allan. Mae Nain, sef chwaer y ddau ohonynt, dal yn fyw ac yn llawn bywyd - a dal i chwarae triciau a tynnu arna'i drwy'r adeg - ond mae rhywun yn dod i sylweddoli bod amser yn brin bellach, a bod eisiau gwneud yr ymdrech i fynd i'w gweld a cadw mewn cysylltiad.

Yn Lingfield yn Surrey 'roedd Anti Annie wedi bod yn byw am y rhan helaeth o'i bywyd ar ol priodi Yncl Ffred, oedd yn dod o'r ardal. Ond wnaeth hi erioed anghofio ei gwreiddiau, ac roedd hi'n siarad Cymraeg cystal a tasa hi wedi aros yng Nghymru. Yn wir, yn well na'r rhan fwya o bobl sydd erioed wedi gadael! Roedd crefydd yn bwysig iawn iddi, ynghyd a barddoniaeth a cherddoriaeth Gymreig. Roedd hi'n cofio gymaint o benillion a cherddi a caneuon ar ei chof - yn well na mi o lawer - a fydd hi'n od iawn hebddi. Gafodd hi fywyd hir - roedd hi'n 91 yn marw - ond, dal, mae rhywun yn mynd i'w cholli. O leiaf mae ganddo ni ddigon o atgofion melys a ambell i lun boncyrs i'w chadw yn fyw yn ein cof fel teulu!

Mi fydd yna wasanaeth yn hwyrach yn y flwyddyn yn Bont Dolgadfan yn Sir Drefaldwyn, a bydd ei llwch yn cael ei wasgaru yno. Yn Maldwyn oedd ei chalon hi, a iawn felly mai yno y bydd hi'n dychwelyd ar y diwedd fel hyn.

No comments: