Wednesday, October 29, 2008

Brand a Ross - am lol


Oes yna rhywun arall yn meddwl bod yr holl fusnes Russel Brand a Jonathon Ross wedi mynd lot rhy bell? Pam ddiawl mae'r peth yn cael ei drafod yn y Senedd, a gan hyd yn oed y Prif Weinidog, Gordon Brown? Dyma ni enghraifft o wleidyddion yn trio bod yn trendi a phoblogaidd unwaith eto. Fysa lot gwell gen i weld nhw'n rhoi pwyslais ar betha pwysicach. Da chi byth yn gweld gwleidyddion Prydeinig yn ymateb mor gadarn neu cyflym i rhywbeth sy'n digwydd yng Nghymru. Mae'r peth yn hurt.

Fedra'i ddim coelio chwaith bod hon yn brif stori newyddion, pan mae na bethau llawer mwy haeddianol sy'n haeddu sylw. Na, ddyla nhw ddim bod wedi gwneud be wnaetho nhw ond pam bod isho mynd mor OTT am y peth. Mae'n fy ngwneud i mor flin. Gobeithio wneith pobl ddechra cau eu cegau am y peth yn fuan. Fysa lot gwell gen i glywed am yr etholiadau yn America. Neu'r sefyllfa economaidd. Rhywbeth ond y rwtsh yma. Mae nhw wedi ymddiheuro, does yna neb wedi marw. Grrr...

2 comments:

Un o Eryri said...

Dim yn anghytuno a chdi yn aml, ond mae'n rhaid i mi wneud heddiw. Y gwirionedd yw bod y ddau berson yma wedi ymddwyn yn faleisus, a gan bod y ddau yn unigolion adnabyddus maent yn dylanwadu ar bobl eraill yn enwedig yr ifanc. Yn bersonol 'rwyf yn falch bod y BBC wedi darlledu yr hyn a ddywedwyd, oherwydd o leiaf mae yn rhoi cyfle i bawb weld sut fath o fobl yw'r ddau yma. Mae'n rhaid dangos yn glir i bawb nad yw ymddwyn fel hyn yn dderbyniol, dyma ymddygiad wrth gymdeithasol difrifol iawn. Gobeithio yn awr aiff y BBC un cam ymhellach a terfynnu unrhyw gytundeb gyda hwy, gan obeithio bod wnaiff pob Darlledwr arall sylweddoli faint mae pobl cyffredin wedi eu cynddeiriogi gan y fath ymddygiad, ac y bydd hi'n amhosib iddynt gael gwaith yn y byd darlledu am hir iawn.

Dewi Harries said...

Bron dim byd ar y BBC am Glenrothes a mwy sylw i Brand a Ross na Obama a McCain...