Thursday, September 18, 2008

Magical Mystery Tour

Wel, na doedd fy nhrip heddiw ddim yn un dirgel ond ro'n i'n teimlo fel mod i'n trafeilio o gwmpas byd lledrithiol. Ro'n i'n gadael Caernarfon am hanner awr wedi saith bore ma i fynd i gyfarfod yng Nghanolbarth Cymru. Roedd yna gyfuniad perffaith o niwl, tarth a haul oedd yn gwneud i bobman edrych yn rhyfeddol, yn enwedig Clywedog. Ro'n i bron yn teimlo fel mod i mewn antur hud a lledrith, neu ar set ffilmiau, yn arbennig felly gan nad oedd dim ceir eraill ar y ffordd.

Dwi wastad yn teimlo reit emosiynol yn gyrru dros Clywedog oherwydd cysylltiadau teuluol ac ati. Gesh i siwrne dda iawn felly roedd gen i amser i stopio bore ma a mynd i'r fynwent yn Staylittle lle mae nifer o fy nheulu wedi eu claddu. Roedd hi mor dawel yno, a phobman mor brydferth. Dwi wedi crybwyll y lle o'r blaen ar y blog yma, a dwi ddim eisiau bod yn morbid ond wir mae'n le heddychlon iawn.

Nesh i wedyn stopio i edrych lawr ar lyn Clywedog. Mae'n anhygoel meddwl bod yna ffermydd wedi bod yn yr union fan lle mae'r llyn erbyn hyn. Mae o bron yn edrych fel tasa fo wastad wedi bod yno, ond mae'n bwysig cofio'r hanes a cofio mai cael ei foddi gan y Saeson wnaeth o. Ond a'i ddim i brygethu rwan - mae'n siwr y gwna'i hynny eto rhyw dro...

Roedd y cyfarfod yn un hynod o fuddiol heddiw, gyda staff eraill sy'n gweithio ar ochr y wasg i'r Blaid. Mae rhywun yn medru teimlo'n eithaf ynysig weithiau yn gweithio yn Llundain, ac er bod ebost a ffon yn ein caniatau i gadw mewn cysylltiad, does dim yn curo cael sgwrs wyneb yn wyneb weithiau. A cael cyfnewid syniadau a sgandals wrth gwrs!

Fydd hi'n od dychwelyd i'r Senedd pan fydd pethau'n ail-agor rwan. Dwi wir wedi mwynhau gweithio yn yr etholaethau dros yr haf, ond eto bydd yn gyffrous bod nol yng nghanol bwrlwm San Steffan hefyd. Er bod yr oriau'n hir, dwi wrth fy modd gan nad yda chi byth yn gwbod be sy'n mynd i ddigwydd o ddydd i ddydd, na hyd yn oed o awr i awr. Dwi yn benderfynol fodd bynnag mod i'n mynd i wneud amser i fynd i'r gym dipyn fwy aml unwaith fyddai nol. Dwi eisiau bod yn fighting fit erbyn mis Mawrth er mwyn rhedeg ras. A finna wedi dweud hynny yn gyhoeddus rwan, sgen i ddim dewis ond sticio at fy adduned!

No comments: