Monday, September 8, 2008

A dyna ni hynny drosodd!

Dydi hi ddim cyfrinach fy mod i dros yr haf wedi bod yn helpu Elfyn Llwyd gyda'i ymgyrch ar gyfer Llywyddiaeth Plaid Cymru. Fel gwyr pawb bellach, Dafydd Iwan enillodd ac wrth lwc mae'r cyfan drosodd.

Yn bersonol, dwi'n falch fod yna gystadleuaeth wedi bod am y swydd. Da ni gyd wedi gweld sut mae pethau wedi dymchwel i Brown ers iddo gael ei wneud yn Brif Weinidog heb unrhyw fath o ornest. Drwy orfod mynd drwy hystings a pleidliais fe fuodd yn rhaid i Dafydd Iwan ac Elfyn feddwl ynglyn a pam oeddwn nhw eisiau gwneud y rol a'r hyn y bydden nhw'n ei gyflawni tasa nhw'n ennill. Fe ddaeth nifer o syniadau da allan o hynny - yn arbennig felly gan Elfyn (ond mi fyswn i'n deud hynny!) - a dwi'n gobeithio rwan y caiff rhain eu gweithredu dros y ddwy flynedd nesaf. Dwi'n gwybod bydd Elfyn yn fwy na pharod i weithio gyda Dafydd ar rai o'r pethau hyn. Wedi'r cyfan, Plaid Cymru ydi'r peth pwysicaf yn hyn i gyd a'r aelodau. Gobeithio felly y gwnawn nhw elwa o hyn.

Mae rol y Llywydd yn un od o fewn y Blaid, ac a bod yn berffaith onest, roeddwn yn siomedig na wnaeth mwy o bobl fynd amdani. Byddai wedi braf gweld rhywun ifanc (neu iau), neu ferch, neu rhywun o rywle heblaw i Ogledd Cymru yn mynd am y swydd. Er bod nhw'n bersonoliaethau tra gwahanol, roedd yna debygrwydd mawr rhwng DI ac Elfyn a teimlai nifer o bobl y byddent yn hoffi hefyd gweld rhywun tra gwahanol yn sefyll yn erbyn y ddau ohonyt.

Ond dyna ni, wnaeth na neb a rwan mae'r cyfan drosodd. Mi fydd hi'n ddifyr clywed areithiau'r ddau yn y gynhadledd wythnos yma, a gweld yr hyn fydd gan y ddau i gynnig, DI fel Llywydd ac Elfyn fel Arweinydd Seneddol. O leia does yr un o'r ddau yn dal dig - roedda nhw'n siarad yn iawn gyda'u gilydd yn ystod ac wedi'r cyfrif. Dim ond gobeithio fydd yr un peth yn wir am eu cefnogwyr!

No comments: