Friday, September 12, 2008

Cynhadledd

Nodyn bach sydyn gan bod hi'n brysur yma yn Aberystwyth! Wel, fe aeth diwrnod cyntaf y gynhadledd yn dda. Mae yna hyder anhygoel yma - ymysg aelodau arferol y blaid a'r rhai etholedig - a mae yna hefyd gyffro. Does yna ddim ymffrostio gwirion ond mae yna falchder amlwg - balchder yn y ffaith bod ganddo ni Weinidogion yn y Cynulliad ac yn fwy na hynny, eu bod nhw'n cyflawni ar ran pobl Cymru.

Aeth holl areithiau ddoe lawr yn dda. Yn amlwg, un Elfyn oedd y pwysicaf o ran fy ngwaith i ac roeddwn yn falch ei fod wedi cael ymateb da iddi. Ei brif neges oedd bod y grwp seneddol yn barod am yr Etholiad Cyffredinol nesaf ac ei fod yn hyderus y byddem yn cynyddu ein nifer o Aelodau Seneddol. Hefyd, fe bwysleisiodd yr angen i greu cenedlaetholwyr ac ymgyrchwyr newydd - pobl fyddai yn helpu Plaid Cymru i ffynnu a hyd yn oed ei harwain yn y dyfodol.

Fe gawson ni gyd hefyd goblyn o noson hwyliog neithiwr yn y Cwps a drefnwyd gan Cymru X. Roedd yna bedwar o feirdd yn canu mawl i wleidyddion amrywiol Plaid Cymru. Roedda nhw i gyd yn wych, ac roedd pawb yn rowlio chwerthin.

Well imi fynd am rwan, ond mi dria'i sgwennu mwy yn hwyrach! Hwyl am y tro...

No comments: