Wednesday, September 10, 2008

Bron yma!

Wel, mae Cynhadledd Plaid Cymru yn cychwyn yfory yn Aberystwyth - fy nghynhadledd fawr gyntaf i'n gweithio i'r Blaid. Dwi wir yn edrych ymlaen, ac mae'n argoeli i fod yn lot o hwyl gyda nifer o ddadleuon difyr.

Dyma ail gynhadledd Plaid ers Cymru'n Un. Roedd hi'n rhy gynnar i'n Gweinidogion fod wedi eu profi eu hunain yn ormodol y llynnedd, ond eleni mi fydd ganddyn nhw lwyth o bethau i'w adrodd yn ol. Mae nhw wedi cael nifer o lwyddianau, a mi fydd y gynhadledd yn lwyfan gwych iddynt gael dweud amdanynt wrth yr aelodau.

Mi dria'i gael yr amser i roi rhai o hanesion y gynhadledd fyny ar fy mlog dros y dyddiau nesaf yma, felly cadwch lygaid allan amdanynt. Ac ar y newyddion wrth gwrs, neu dewch draw yma am dro eich hunain!

No comments: