Sunday, August 17, 2008

Pleidleisiwch/ Vote Glanaethwy!

Wel, yda chi 'di bod yn gwylio Last Choir Standing? Os felly, gobeithio bo chi'n cefnogi Glanaethwy. Doedda nhw'n anhygoel neithiwr? Waw. Dwi wir gobeithio awn nhw ymlaen i ennill y gystadleuaeth!

Oce, dwi chydig yn biased. O'n i'n arfer bod yn aelod o'r cor am flynyddoedd, a dwi'n siomedig iawn nad ydw i dal yn aelod ar ol gweld y perfformiadau. Mae nhw i'w gweld yn cael coblyn o lot o hwyl yn cymeryd rhan yn y rhaglen. Gesh i rai o brofiadau gorau fy mywyd tra'n aelod o ysgol ddrama Glanaethwy. Roedd Cefin a Rhian yn anhygoel gyda ni, a mae nhw'n haeddu cael cydnabyddiaeth am eu gwaith caled. Felly, cmon pawb. Codwch y ffon nos Sadwrn nesaf a pleidleisio i Glanaethwy!!!

{Vote for Glanaethwy on Last Choir Standing! They were by far the best choir last night and they definitely deserve to win. Ok. I admit I'm biased. I used to be a member of the choir! But they are brilliant, so please, pick up the phone next Saturday and keep them in}.

2 comments:

Gareth said...

Uchafbwynt fy mhenwythnos wy'r rhaglen yma (falle' dim) mae'r day cor Cymraeg yn wych. Ac mae Glanethwy wastod bron a wneud i me llefain, maen't mor dda. Pity nad yw Myleene Klass methy gweud Glanaethwy yn gywir.

Heledd Fychan said...

Bysa ffeinal gyda'r ddau gor o Gymry yn wych! Ie, mae Myleene Klass angen gwersi yn bendant. Methu dallt pam nad ydi hi dal methu dweud glanaethwy!