Thursday, August 14, 2008

Gigio a heneiddio

Fush i yn Nhafarn y Gors ym Mhentre Berw (Sir Fon) neithiwr gyda tair o'm ffrindiau Ysgol Gynradd. Mynd i gig Frizbee a Bryn Fon wnaetho ni, fel rhan o ddathliadau Sioe Mon. Mewn beudy yn Nhafarn y Rhos oedd gigs pan oedda ni'n genod ysgol, ond bellach yma mewn Marquee neis mae'r gigs mawr yn cael eu cynnal. Ac am sioc! O'n i'n teimlo'n hen ar y diawl o'r eiliad y gwnesh i gyrraedd yno sydd yn syndod mewn gig Bryn Fon. Oedd, roedd na rai hyn na ni yno ond roedd y mwyafrif unai yn un-ar-bymtheg neu iau. Oedd o fwy od i ddwy o'n ffrindia i, a hwythau'n athrawon ar rai ohonynt! Diolch i'r nefoedd nad dyna'r yrfa wnesh i ddewis.. Fyswn i'n casau hynny!

Cofiwch, o'n i'n mynd i gigs yn Nhafarn y Rhos pan oeddwn i'n bedair-ar-ddeg, felly ddylwn i ddim cwyno. Roedda nhw'n rai o ddyddiau gorau fy mywyd yn dawnsio i ganeuon y Moniars (ia, sad iawn dwi'n gwybod!) a Ffandango!

Y peth oedd yn gwneud imi deimlo waetha oedd bod y mwyafrif o bobl fy oed i yno unai yn briod, ar fin priodi neu mewn perthynas tymor hir. Cwestiwn pawb oedd: wyt ti wedi priodi? sgen ti rywun yn dy fywyd? - cyn iddynt wedyn wneud hwyl ar fy mhen am fod yn 'career girl' tua Llundain bell. Oedd rhai yn chwerthin braidd o fy ngweld mewn gig Bryn Fon, ac yn gwneud jocs fy mod yn 'slumming it' ac ati.

Y gwir ydi fodd bynnag, dwi wrth fy modd bod adra a dwi wrth fy modd mynd i betha fel steddfod, sioe mon a gigs mewn pentrefi cefn gwlad sir fon. Dwi wrth fy modd gweld fy ffrindiau sydd wedi fy nabod ers dwi'n bedair. Fedrith hynny i gyd byth guro Llundain sydd yn medru bod yn ddiawl o le unig. Oes, mae yna betha anhygoel yno. Ond mae na betha gret adra hefyd. A mae'n bwysig cofio hynny!

Oedd Bryn Fon yn gret fel arfer, a pawb yn morio a sgrechian canu i'r holl glasuron. Mae ei ddawnsio fo yr un mor 'cringe' ac arfer ond eto, da chi'n disgwyl dim arall nacdach? Dwi dal wrth fy modd pan mae o'n canu 'Mardi Gras ym Mangor Uchaf'... Dal i fod yn ffefryn ar ol yr holl flynyddoedd yma. Newidith hynny byth bellach dwi'n siwr.

Un peth nesh i anghofio amdano oedd nad ydi hi'n syniad da iawn gwisgo sodlau i gig mewn marquee - mae nhw'n suddo mewn i'r gwair yn syth bin a do'n i methu dawnsio o gwbwl gan fy mod yn mynd yn sownd bob munud! Trainers neu sgidiau fflat amdani tro nesa - wedyn ga'i ddawnsio a neidio fel ffwl fel roeddwn i bron a marw isho bod yn gwneud!

2 comments:

Anonymous said...

Nes i sgwennu rwbath ar heneiddio echdoe.

Heledd Fychan said...

Difyr iawn! Rhaid bod pawb yn teimlo'n debyg iawn ar y funud... Hel meddyliau ac ati!