Tuesday, August 12, 2008

Dwi nol...

Ddrwg gen i am fod yn dawel yn ddiweddar. Mae pethau wedi bod yn syndod o brysur ers imi symud nol i Gymru. Wrth gwrs, roedd yr Eisteddfod Genedlaethol wythnos 'dwytha. Gesh i goblyn o wythnos dda a mwynhau yn arw, er roedd yn flinedig iawn gweithio i Plaid Cymru a trio rhedeg stonding hefyd. Ond mi wnesh i o, er doeddwn i fawr o gwmni i fy ffrindiau pan oeddwn allan mewn gigs gwahanol. Roeddwn yn cysgu'n drwm erbyn hanner awr wedi hanner nos ar y noson olaf, a prin medru llunio brawddeg erbyn hynny gan fy mod mor flinedig. Mae'n rhaid fy mod yn mynd yn hen!

Rhaid mi ddechrau meddwl am bynciau i sgwennu amdanyn nhw rwan, gan adael llonydd i'r hen Lembit am debyg. Watch this space o fory ymlaen!

No comments: