Tuesday, July 22, 2008

Hustings/ Hystings

Here are the dates, locations and times for the hustings in the Plaid Cymru Presidential race between Elfyn Llwyd and Dafydd Iwan. All members have a postal vote, but if you have a question for either candidates, the hustings will be your opportunity to grill both of them!

Dyma'r dyddiadau, lleoliadau a'r amseroedd ar gyfer hystings Plaid Cymru ar gyfer ras y Llywyddiaeth rhwng Elfyn Llwyd a Dafydd Iwan. Mae gan bob aelod bleidlais bost, ond os oes gennych gwestiwn ar gyfer y ddau ohonynt, yr hystings fydd eich cyfle i'w gofyn!

BANGOR
Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
28.07.08
7.30pm-8.30pm

WRECSAM
Ystafell Glanyrafon, Y Stiwt – Rhos
29.07.08
7.30pm-8.30pm

ABERYSTWYTH
Gwesty’r Marine
30.07.08
7.30pm-8.30pm

SIR BENFRO
Gwesty Nantyffin, Llandysilio
01.08.08
7.30pm-8.30pm

CAERDYDD
Ystafell Taf, Athrofa Chwaraeon Cymru (Gerddi Sophia)
02.08.08
10.30am-11.30am

LLANELLI
Ystafell Llieidi, (ger Canolfan Selwyn Samuel)
19.08.08
7.30pm-8.30pm

BLAENAU FFESTINIOG
Neuadd Chwaraeon, Heol Wyn
2o.08.08
7.30pm-8.30pm

No comments: