Tuesday, July 22, 2008

Gweinidog Newydd Plaid Cymru

Dwi'n hynod o falch mai Alun Ffred Jones yw'r Gweinidog Treftadaeth newydd. Mi oeddwn i'n synnu flwyddyn yn ol nad y fo gafodd y swydd yn y lle cyntaf, a dwi'n falch ei fod o'r diwedd yn cael cyfle i chwarae rhan flaenllaw fel aelod o Lywodraeth y Cynulliad. Dwi'n siwr y bydd o'n wych yn y swydd. Mae ganddo fo brofiad yn y maes - bu'n newyddiadurwr, cynhyrchydd, awdur a chyfarwyddwr - ac mae'n wleidydd gwych.

Dyma'r dyn, ynghyd a Mei Jones, ddaeth a Cmon Midffild i'n bywydau sef y gyfres gomedi orau fuodd erioed yn y Gymraeg. Er bydd ei gyfraniad i'r Llywodraeth yn dra gwahanol, dwi'n siwr y gwnaiff gryn argraff. Edrychaf ymlaen i weld beth fydd o'n gyflawni gyda'r swydd, ac rwyf yn dymuno'r gorau iddo.

No comments: