Thursday, July 3, 2008

Ffilm 'Friends'?!

Dwi'n gobeithio bod gwirionedd tu ol i'r stori fod yna ffilm o'r gyfres deledu 'Friends' ar y gorwel! Yn ol rhai o'r cylchgronnau trashy dwi'n hoff o ddarllen o dro i dro (wel, mae eisiau brec o hanes a gwleidyddiaeth weithiau yn does!), mae'r holl actorion wedi cytuno i'r egwyddor o ffilm. Mae hyn oherwydd dau beth. Yn gyntaf, llwyddiant ysgubol y ffilm 'Sex and the City'. Ac, yn ail - methiant y chwech ohonynt i fod yn rhan o unrhyw beth mor llwyddianus ers i'r gyfres ddod i ben. Mae nhw braidd yn rhy ifanc i ymddeol!

Ro'n i yn ffan anferthol o'r gyfres o'r cychwyn cyntaf, fel nifer o fy nghyfoedion. Yn wir, dwi a'n ffrindiau yn aml yn cyfeirio at y gyfres a cymharu rhai scenarios gyda pethau sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Mae nifer o'r storylines wir yn tarro deuddeg ar adegau, yn enwedig rhai o'u trafferthion yn trio dewis gyrfa iawn neu gariad addas. Fydd hi'n ddifyr iawn gweld beth mae'n cyfeillion yn ei wneud bellach... Dwi bron ac archebu fy nhocyn ar gyfer y sinema rwan!

No comments: