Friday, July 25, 2008

Dwi 'adra...

Wel, dwi nol yng Nghymru tan fis Hydref rwan a dwi wrth fy modd. Nesh i yrru o Lundain i Gaernarfon heddiw am y tro cyntaf erioed, a nesh i'm mynd ar goll unwaith. A hynny heb Sat Nav. Da 'de, hyd yn oed os ydw i'n deud fy hun!

Fel ddedish i'n ddiweddar yma, does unman yn debyg i gartref. Dwi 'di bod allan am swper gyda fy rhieni heno, ac 'roedd hi'n hyfryd eu gweld a fyddai'n gweld ffrindiau dros y penwythnos. Rhaid cyfaddef hefyd fod hi'n braf bod yn nhafarn Mam heno yn ganol Cymry Cymraeg, jest yn mwydro am bopeth dan haul tra'n gwrando ar gerddoriaeth wych. Wel, mae hi'n noson 60au a 70au yn y Castell heno! Dwi'n gwybod y geiriau i bob can hyd yma - diolch byth dydi hi ddim yn noson Carioci neu beryg fyswn i fyny'n canu o flaen pawb.

Dwi fel arfer yn postio linc i gan yma ar ddydd Gwener, felly rhag eich siomi, dyma fy newis wythnos yma. Mae hi braidd yn soppy, ond dwi'n hoff o honni ac roedd hi'n chwarae ar y radio heddiw gryn dipyn. Mae well gan Mam a Dad y fersiwn gwreiddiol, ond hon ydi fy ffefryn i. Mwynhewch!

No comments: