Tuesday, July 15, 2008

Blackberry

Dwi ofn mod i'n mynd yn gaeth i fy 'Blackberry'. Mond ers dechrau fy swydd gyda Plaid Cymru dwi wedi cael un, a rwan fedrai ddim dychmygu bod oddi wrtho am fwy na pum munud. Oce, ella dau funud os dwi'n onest.

Y munud mae'r golau coch yn fflachio i ddangos bod gen i neges, mae fy nghalon i'n neidio. Weithia, mae na neges holl bwysig neu ddifyr yn cyrraedd. Ond, gan amlaf, pethau dibwys ydyn nhw. Fel 'notifications' Facebook, neu neges yn trio gwerthu Viagra imi. Hmm... Pethau, mewn geiriau eraill, y medrai yn sicr wneud hebddyn nhw!

Ydi, mae nhw'n declynau handi ar y diawl. Ond eto, ydw i wir angen bod ar gael 24 awr y dydd i ddarllen ebyst ac ateb fy ffon? Fysa'r byd yn dod i ben taswn i, shock horror, yn ei ddiffodd am ddiwrnod cyfan? Wel, na fydda siwr. Ond mi fysa gen i domen o waith i ddal fyny gyda fo os na fyswn i yng nghlwm iddo. Ar ol wythnos yng Nghiwba, lle na wnesh i fedru edrych ar ebyst o gwbwl, roedd gen i 1600 o negeseuon ebyst i'w darllen. Wir. O'r rhai hynny, fe wnesh i orfod ateb oddeutu 300. Ac roedd honno'n wythnos gymharol dawel o ran gwaith gan bod y Senedd a'r Cynulliad ar gau!

Does yna ddim troi nol i mi rwan. Dwi'n gaeth a dyna ni. Ond, ichi sydd yn ystyried cael Blackberry, dydi hi ddim yn rhy hwyr i wrthsefyll y temptasiwn a dweud na! O leia fysa ganddo chi ddim golau coch yn rheoli'ch bywyd chi wedyn!

No comments: