Tuesday, June 24, 2008

Trwsgwl

Fel gwyr unrhyw un sydd yn fy adnabod yn dda, dwi'n hynod o drwsgwl a dwi hefyd yn cleisio'n hawdd. Dyna pam, heddiw, dwi'n gleisiau drostaf ac yn gorfod gwisgo dillad sydd yn cuddio fy mreichiau a fy nghoesau. Fel arall, dwi'n siwr fysa pobl yn meddwl mod i'n 'cage fighter' rhyngwladol yn fy amser sbar - ddim cweit y ddelwedd orau i gael pan yda chi'n trio edrych yn barchus o gwmpas San Steffan.

Nesh i lwyddo i gael y rhai diweddaraf mewn ffordd sydd yn fy ngwneud i wrido. Roeddwn yn digwydd bod yn teithio nol neithiwr ar yr un tube a fy Aelod Seneddol lleol, Albert Owen. Er ein bod ni'n dau yn perthyn i ddwy blaid wahanol ac er yr hoffwn fod yn ymgeisydd ym Mon rhyw ddiwrnod, cawsom sgwrs iawn. Hynny yw, tan nesh i golli fy malans yn llwyr a disgyn drosodd. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddweud, heblaw cyfaddef fy mod yn hynod o drwsgwl ac nad oedd hyn yn rhywbeth anghyffredin yn fy mywyd. Wrth gwrs, fe aeth pethau hyd yn oed yn waeth. Wrth gamu oddi ar y tube fe wnaeth strap fy mag falu. A do mi welodd Albert hyn hefyd. Dwi'n cochi rwan wrth feddwl pa mor ddi-drefn oeddwn i'n ymddangos. Dwi jest yn gobeithio bod o ddim yn meddwl mod i'n feddw ac yn derbyn fy esboniad mai jest anhygoel o drwsgwl ydw i! Siwr fydd o ofn hyd yn oed dweud helo yn y dyfodol...

Felly os welwch chi fi gyda clais neu cleisiau mawr rhyw dro, fyddwch chi'n dallt rwan nad oes unrhywbeth dramatig wedi digwydd. Fel hyn ydw i'n anffodus. A wel... Mae na bethau gwaeth na ambell i glais yn y byd yma!

No comments: