Monday, June 9, 2008

Dychwelyd i Lundain...

Roeddwn i'n Nghymru am y penwythnos, a mae'n rhaid imi gyfaddef nad oeddwn yn edrych ymlaen i ddychwelyd i Lundain neithwir. A dweud y gwir, roeddwn yn teimlo reit ddigalon ar y tren ac yn meddwl am yr holl siwrne pa mor braf fyddai medru aros yng ngwlad y gan yn hytrach na dychwelyd i'r ddinas fawr ddrwg. Gwir, 'roedd rhesymau personol yn rhan o'r rheswm pam nad oeddwn eisiau gadael Cymru ond hefyd, roeddwn wir wedi mwynhau a gwerthfawrogi prydferthwch ein gwlad. Mae yna lefydd gwirioneddol ogoneddus yno, a doedd y syniad o adael cefn gwlad a mynd nol i ganol dinas wir ddim yn apelio. Yn wir, yr unig beth go iawn oedd yn rhoi hwb imi ddychwelyd oedd fy swydd. Dwi wir yn mwynhau pob eiliad ohoni, a dyna'r unig apel o ran bod yn Llundain os dwi'n onest.

Er bod fy nghalon yn teimlo'n drom wrth gyrraedd Paddington, cefais fy siomi ar yr ochr ochrau wrth drafeilio nol i fy fflat ar y bws. 'Roedd Llundain yn llawn bywyd. 'Roedd hi wedi bod yn hynod o braf o ran tywydd ddoe, ac roedd pawb allan yn eu dillad haf, rhai wrthi'n dychwelyd o'r parc gyda basged picnic ac eraill dal i fwynhau yn nhafarndai'r ddinas. Roedd rheini i gyd yn orlawn, a pawb allan yn mwynhau Bulmers yn bennaf - gyda rhew wrth gwrs. Hefyd, roedd yna BBQs yn mynd ymlaen mewn nifer o dai a pawb oeddwn i'n eu pashio ar y stryd yn gwenu o glust i glust. Yn sydyn, doedd Llundain ddim yn ymddangos mor amhersonol a'r arfer. Yn wir, roedd yna ran ohonof yn eithaf balch o'r ffaith fy mod yn cael cyfle i fyw yma, am gyfnod o leiaf. Efallai bod fy nghalon yng Nghymru, ond tra dwi yn y swydd yma, dwi'n meddwl bod rhaid imi ddechrau gwerthfawrogi Llundain a cymeryd mantais o'r hyn sydd gan y ddinas i'w gynnig. Hyd yn oed os mai yfed Cider tu allan i dafarn ar ddiwrnod braf yw hynny!

No comments: