Tuesday, June 10, 2008

Diwedd cyfnod...

Fe fuodd fy hen ewythr, Yncl George, farw echnos. Brawd Nain oedd o, ac er nad oedd wedi bod gant y cant ers tro ac er ei fod yn ei wythdegau, mae dal yn drist iawn nad ydio mwyach hefo ni. Roedd o'n ddyn hyfryd, gyda synnwyr digrifwch anhygoel (fel y byddech yn disgwyl os ydych yn nabod unrhyw aelod o'r teulu Anwyl!). Roeddwn i'n ei addoli pan oeddwn yn hogan fach, fel yr oedd fy Mam i pan oedd hithau'n fach. Yn wir, wedi i Dad fy Mam farw pan oedd hi'n naw oed, fe fu hi'n agos iawn at Yngl George. Ef wnaeth ei hebrwng i'r capel pan oedd hi'n priodi fy Nhad, a dwi'n gwybod bod hynny wedi golygu lot iddi hi.

Os dwi'n onest, ef oedd un o fy hoff berthnasau. Mae yna un rheswm amlwg iawn am hyn... Pan o'n i'n iau, 'roedd o'n arfer rhedeg garej yn Llanbrynmair (yr un jest cyn ichi fynd dros Clywedog sydd bellach wedi cau) ac roedd ganddo gwt fel rhan o'r busnes oedd yn llawn losin neu da-da. Nefoedd i unrhyw blentyn! 'Roedd o'n arfer bod yn hael iawn gyda fi a fy nghyfneither, ac fel gwyr unrhyw un, mae losin yn ffordd dda iawn i gael at calon unrhyw un o dan ddeuddeg oed. 'Roedd o hefyd yn hynod o annwyl gyda ni, ac yn llawn straeon difyr. Fydd hi'n chwith iawn hebddo...

[My great Uncle George, one of my Grandmothers brothers, died this week. He was a wonderful man - a real prankster, kind hearted and interesting. He will be greatly missed by us all in the family).

No comments: