Tuesday, May 20, 2008

Gostwng y Trothwy Erthylu (Lowering the Aborion Limit)

Mae yna bleidlais ar hyn yn San Steffan heddiw. Dwi'n falch bod Aelodau Seneddol yn cael pleidlais rydd ar hyn - mae o'n fater hollol bersonol, a ddylai yr un plaid orfodi unrhyw un i bleidleisio un ffordd neu'r llall. Fe ofynodd un o'r AS dwi'n gweithio iddynt yn gynharach sut y byddwn i'n pleidleisio, a dyma fy ateb.

Tasa gen i bleidlais, byddwn yn dewis gostwng y trothwy o 24 wythnos i 20. Mae'r rhesymau am hyn yn syml. Erbyn 24 wythnos da chi'n teimlo'r babi'n symud a cicio. Da chi'n edrych yn feichiog. Yn waeth na dim, mae rhywun yn gorfod rhoi genedigaeth i blentyn marw. Mi fysa hynny'n beth hollol traumatic i fynd drwyddo, a dwi'n meddwl bysa fo'n well yn seicolegol i rywun roi'r plentyn fyny i gael ei fabwysiadwy yn hytrach na mynd drwy enedigaeth o'r fath. Dwi'n deall y dadleon ynglyn a pam y dylid cadw'r trothwy fel y mae o, ond eto dwi'n teimlo bod 20 wythnos yn llawer mwy synhwyrol. Mae rhywun yn hollol ymwybodol erbyn hynny eu bod nhw'n feichiog ac wedi cael hen ddigon o amser i benderfynnu naill ffordd neu'r llall...

Yn gyffredinol fodd bynnag, dwi'n meddwl fod angen edrych o ddifrif ar y ffordd mae erthylu yn cael ei weithredu ym Mhrydain. Dwi yn hollol feddwl agored ynglyn a erthylu, ac yn gant y cant gefnogol i roddi dewis o ran hyn i unrhyw un. Ond eto, dwi yn poeni ei bod hi mor hawdd cael erthyliad a hynny heb i neb roddi cefnogaeth gwirioneddol i'r fam yn gwneud y penderfyniad anodd hwnnw. Na chwaith yn cynnig cefnogaeth o unrhyw fath wedyn. Mae'r rhestrau aros er mwyn gweld seicolegydd yn faith, ac yn aml yn rhy hwyr i helpu unrhyw un wneud penderfyniad. Dydi hyn ddim yn iawn. Dyma'r drafodaeth ddyla AS fod yn ei gael heddiw yn fy marn i.

Dydi erthylu ddim yn bwnc mae pobl yn hoffi ei drafod. Mae gan nifer o bobl safbwyntiau cryf a phendant iawn ar y mater, a dwi'n parchu hynny. Ond eto, rhaid derbyn bod hyn yn realiti. Rhaid cael system well er mwyn helpu'r merched hyn, ac mae hynny'n golygu rhoi emosiynau o'r neilltu a meddwl am y peth yn rhesymegol. Tasg anodd, ond nid amhosibl yn fy marn i.

[I'm arguing in favour of lowering the abortion limit from 24 weeks to 20 weeks. Mainly though, I would like to see the whole system overhauled so that proper counselling is available prior to and after making the decision to abort. We need to take the emotion out of the debate and think of this logically and realistically so that those who make difficult decisions get the support they need.]

No comments: