Saturday, May 17, 2008

Dechrau...

Waw. Gofod hollol wag, gyda digon o le i mi fwydro. Peryg iawn!

Dwi'n eistedd yn fy ystafell wely yn Llundain am y tro cyntaf ar benwythnos ers deuddeg wythnos. Mae yna gymaint o bethau wedi bod yn mynd ymlaen dros yr wythnosau diwethaf yma - o gemau rygbi i etholiadau lleol, partion penblwydd i noson Bafta - amrywiaeth llwyr a dweud y gwir. Mae'n braf cael y cyfle i wneud dim am ddau ddiwrnod cyfan, a dyna'n union dwi'n bwriadu ei wneud heddiw a 'fory.

Dwi dal ddim yn teimlo fel fy mod i go iawn yn byw yn Llundain. Mae'n od. Dwi'n treulio mwy neu lai drwy'r dydd, bob dydd, yn siarad Cymraeg yn y swyddfa yn San Steffan a mae cyfran helaeth o fy ffrindiau yma yn Gymru hefyd. Ar ol blynyddoedd o fyw draw yn yr Iwerddon, mae yna rywbeth braf iawn am gael y cyfle i siarad fy mamiaith mwy neu lai bob awr o'r dydd. Ond eto, dwi'n cael byw yn y ddinas fawr ddrwg sydd yn llawn direidi. Mae'n gyfuniad perffaith a deud y gwir, yn enwedig os ydi rhywun yn ifanc a heb unrhyw gyfrifoldebau teuluol. Wrth gwrs, mi fysa ennill Euromillions yn gwneud petha hyd yn oed yn well yma, ond drwyddi draw, dwi'n mwynhau'r chydig amser dwi yn cael ei dreulio yma. Fydd rhaid i mi drio treulio mwy o benwythnosau yma er mwyn setlo'n iawn. Na'i adael i chi wybod os dwi'n llwyddianus yn hynny o beth neu beidio!

No comments: